top of page

Vieringen

Doop

De doop symboliseert ons sterven en opstaan in Christus. Hij stierf voor onze zonden, werd begraven en stond op uit de dood. Wij dopen volwassenen (geen baby's) door volledige onderdompeling op grond van hun geloof.

 

We zijn door de ​doop​ in zijn dood met hem ​begraven​ om, zoals ​Christus​ door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. (Romeinen 6:4)

Huwelijk

Het huwelijk is een instelling van God. In Genesis 2 (Adam en Eva) illustreert God Zijn ideaal voor het huwelijk - één man en één vrouw verenigden zich in een levenslange verbintenis met elkaar.

 

Man en vrouw werken samen om sterke gezinnen te vormen, in een relatie met God. Het is duidelijk dat mensen dat ideaal niet altijd hebben gevolgd, maar Gods weg is nog steeds de beste manier.

Avondmaal

Twee keer per maand vieren wij het Avondmaal, in gehoorzaamheid aan Jezus' opdracht om Hem te gedenken. Het Avond is een instelling van Jezus Christus Zelf (zie o.a. Mattheüs 26:26-28).

 

Tijdens de viering danken wij Hem voor Zijn offer, vernieuwen wij ons verbond met Hem én zien wij uit naar Zijn wederkomst. Bij het eten van het brood en het drinken van de wijn spreken wij elkaar toe: Maranatha!

Opdraging

Het opdragen van kinderen in de gemeente wordt door ouders gedaan als dank aan God die leven geeft en als gebed dat kinderen onder Gods bescherming en genade mogen opgroeien. Zij beloven hierbij het kind met God en Zijn Woord op te voeden.

 

Kinderen maken voluit deel uit van de gemeente van Christus en horen er ook geestelijk volledig bij.

  • YouTube Social Icon
  • Facebook
bottom of page