top of page

Over onze kerk

Geloofsbelijdenis

Wij sluiten ons aan bij de geloofsbelijdenis van de VEG. Deze kunt u hier vinden. Hierin worden de belangrijkste artikelen van ons geloof samengevat en de kern van ons geloof uitgedrukt. Wij verwachten van onze leden dat zij deze onderschrijven. 

De Bijbel centraal

In onze kerkgemeenschap staat de Bijbel centraal. De Bijbel is het onfeilbare Woord van God, door mensen geschreven, maar door Hem geïnspireerd. Het is dus géén boek 'als een ander', maar heeft een goddelijke oorsprong. De Bijbel is hierdoor ook gezaghebbend over ons persoonlijk leven als christen.

Jezus volgen

Het christenleven drukt zich uit in deze twee woorden: Jezus volgen. Hij is de Zoon van God, de Redder van de wereld. Hij komt terug als Koning, Rechter en Verlosser. Jezus Christus is onze Herder, onze Leraar, ons Voorbeeld. Door Zijn Woord en door een persoonlijke relatie met Hem leren wij Hem kennen en volgen.

  • YouTube Social Icon
  • Facebook
bottom of page